Przygoda z rybą na Dzień Dziecka

Przygoda z rybą
W sobotę 01 czerwca 2019r na Jeziorze Nowogardzkim odbyły się zawody wędkarskie – spławikowe

dla dzieci i młodzieży zorganizowane wspólnie przez Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Nr 36 w Nowogardzie wraz z Burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą.

Zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami w Dzienniku Nowogardzkim o terminie i miejscu zawodów a także zapisami do udziału w zawodach o godzinie 9.00 na odprawę w okolicy ,,Neptuna’’ stawiło się 38 uczestników zawodów w towarzystwie licznej grupy rodziców , opiekunów i kibiców.

Zawody otworzył Prezes Koła Nr 36 Kol. Kazimierz Ziemba , który w imieniu Zarządu Koła i Burmistrza Nowogardu powitał wszystkich zebranych , przedstawił krótko działalność Koła i prace na rzecz dzieci i młodzieży jakie prowadzimy w Kole. Obecnie funkcjonują u nas dwie Szkółki Wędkarskie i skupiają one 22 młodych uczestników to są ,,Karasie Krzywickie’’ i ,, Sumiki Osińskie’’ prowadzone są one przez instruktora Kol. Bogdana Kondratowicza w tej chwili prowadzimy rozmowy o utworzeniu nowej Szkółki w Nowogardzie ,i mam nadzieję że po dzisiejszych zawodach część z Was będzie zainteresowana poszerzać swoją wiedzę w takiej Szkółce powiedział prezes. Następnie przedstawił skład sędziowski na dzisiejsze zawody –obowiązki Sędziego Głównego przejął Kol. Bogdan Kondratowicz. Który omówił regulamin dzisiejszych zawodów i bezpieczeństwo zawodów . Zawody rozegrano w trzech kategoriach wiekowych do lat 10 , od 10-12 lat i 12-14 lat.

Po sprawdzeniu listy obecności dokonano losowania stanowisk wędkarskich i o godzinie 9.45 rozległ się pierwszy sygnał hukowy oznajmiający zawodnikom wrzucanie zanęt do wody o godz. 9.50 drugi sygnał to czas na łowienie ryb. W ruch poszły wcześniej kule zanętowe a teraz kije matche ,bolonki i baty.

Zawody trwały do godziny 11.50. Pogoda była wymarzona dla wędkarzy i ryb choć pod koniec zawodów zaczęły zbierać się ciemne chmury burzowe ale na szczęście ominęły nasze jezioro.

W trakcie zawodów wszystkich zawodników poczęstowano napojami,słodyczami i owocami przygotowanymi przez organizatorów . Sędziowie bystrym i przenikliwym okiem baczyli by zawody przebiegały zgodnie z regulaminem i zasadami fer play , rodzicom i opiekunom częściej udzielała się adrenalina patrząc na poczynania swoich ,,zawodników,, i nie raz świerzbiła im ręka aby chwycić za wędzisko. I w takiej atmosferze trwały zawody ale o godzinie 11.50 sygnał hukowy zakończył je i sędziowie przystąpili do ważenia ryb. Po podsumowaniu złowionych ryb przez zawodników i rozpisaniu na poszczególne kategorie wiekowe ustalono następujące wyniki :

w kategorii do lat 10 startowało 21 zawodników
1 miejsce Maja Żyła z wynikiem 1.300 pkt
2 miejsce Wiktoria Gniewisz z wynikiem 1.300 pkt
3 miejsce Kacper Szwejłyk z wynikiem 1.280 pkt
4 miejsce Lena Antolak z wynikiem 0.500 pkt

w kategorii 10 – 12 lat startowało 12 zawodników
1.miejsce Fabian Borzych z wynikiem 0.900 pkt
2 miejsce Lena Przybyłek z wynikiem 0.660 pkt
3 miejsce Bartosz Pawluczuk z wynikiem 0.640 pkt
4 miejsce Michał Kubiak z wynikiem 0.580 pkt

w kategorii 12 – 14 lat startowało 5 zawodników
1 miejsce Agata Bacza z wynikiem 0.110 pkt
2 miejsce Marcela Olejnik z wynikiem 0.100 pkt
3 miejsce Kacper Kosiński losowanie komisyjne
4 miejsce Adam Nowicki losowanie komisyjne

Wszyscy zwycięzcy w tych kategoriach od 1 – 3 miejsca otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i upominki. Pozostali zawodnicy pamiątkowe dyplomy uczestnika i upominki nikt nie został pominięty.

Puchary , dyplomy i upominki wręczał Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z prezesem Zarządu Koła Nr 36 Kol Kazimierzem Ziembą i członkiem Rady Młodzieżowej Kol. Wojciechem Bonifrowskim.

Miłym akcentem tych zawodów było również wręczenie upominków dla zawodników przekazanych przez Kol Wojciecha Każmierczaka i naszego najstarszego wspaniałego wędkarza Kol Tadeusza Kozioła .

Burmistrz Nowogardu również ufundował nagrodę specjalną , którą wręczył najlepszej zawodniczce zawodów a była nią Maja Żyła w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za udział w zawodach za jego piękną i sprawna organizację oraz złożył dzieciom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka.

Kolega Prezes Kazimierz Ziemba zamykając zawody podziękował Burmistrzowi Nowogardu za wspólnie przygotowaną imprezę wędkarska dla dzieci i młodzieży podziękowania szczególne skierował dla zawodników dzisiejszych zawodów ich rodziców i opiekunów. Był to mile spędzony czas z naturą i jej pięknem i urokami naszego jeziora.

Tradycyjne wszystkich uczestników poczęstowano pyszną kiełbaską z grilla i nikomu jej nie zabrakło.,

Nad sprawnym przebiegiem organizacyjnym i sędziowskim czuwali

Bogdan Kondratowicz -sędzia główny , Ładysław Luberadzki – sędzia sekretarz,Janusz Zamara,Wojciech Bonifrowski, Mariusz Bedyński, Tomasz Stankiewicz – sędziowie kontrolni.

Ps. po zakończeniu zawodów i wręczeniu pucharów i nagród do komisji zgłosiły się dzieci , które miały rozbieżności w podanych liczbach lat jakie posiadają i do jakich zostały zakwalifikowane w kategoriach wiekowych. Komisja stwierdza , że pracowała wg listy ,która była wyłożona do zapisów w sklepie ,Wędkarz,, i zapisów bezpośrednio na zawodach / było 5 zawodników /. Z tego wynika ,że zgłaszający nie podawali dokładnego wieku uczestnika zawodów. W przyszłości już to się nie zdarzy. Przepraszamy.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Prezes Zarządu Koła Kazimierz Ziemba
Foto. Mariusz Bedyński

© 2018 JoomShaper, All Right Reserved