Akcja Sprzątanie świata - Polska 2019

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Polski Związek Wędkarski wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia zaprasza do udziału w Akcji Sprzątanie świata - Polska 2019. Finał Akcji to 20-22 września, ale można wziąć (w niej udział) w innym dogodnym terminie wrześniowym. Akcja ma charakter samodzielnego wolontariackiego działania i jest realizowana w Polsce od 1994 roku. Jej częścią światowego ruchu Clean Up The World działającego pod patronatem UNEP – Programu Środowiskowego ONZ.

Hasło tegorocznej edycji brzmi : Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy!

Celami tegorocznej Akcji jest:

  • promowanie nie śmiecenia i unikania tworzenia odpadów,
  • sprzątanie miejsc cennych przyrodniczo,
  • podjęcie wyzwania do zmiany własnych indywidualnych nawyków, ale i grupowych zwyczajów, procedur i przepisów, a także nastawienia - tak poszczególnych osób jak i całych grup - aby lepiej zadbać o środowisko.

Zapraszamy wszystkich do udziału. Zaplanujcie własne działania – choćby najprostsze, jak sprzątania łowisk i brzegów, z których korzystacie – i poinformujcie nas o tym.

Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez formularz zamieszczony na stronach Fundacji:
https://docs.google.com/forms/d/1RZbqPCaRVrtH6CaGj9Oaow0actpzMwI3keFJa1bYZsM/edit 

Fundacja Nasza Ziemia dysponuje pewną ilością worków i rękawic, plakatów i toreb na upominki dla najbardziej zaangażowanych uczestników Akcji. Szybkie zgłoszenie uczestnictwa i Waszych planów pozwoli na racjonalnie je rozdysponować.
Chętnie także opublikujemy Wasze relacje na naszych profilach fb i stronach www. Każdy zarejestrowany do udziału w Akcji Sprzątanie świata – Polska 2019, organizujący własne działania, po przysłaniu relacji-sprawozdania (prosty formularz sprawozdania będzie udostępniony) otrzyma również certyfikat udziału w Akcji.

Wasza aktywność będzie dobrze służyć środowisku. Z góry za nią dziękujemy!

© 2018 JoomShaper, All Right Reserved