UWAGA WĘDKARZE KOŁA PZW NR 36

Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego & 54 pkt 5 Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW Nr 36 w Nowogardzie Uchwałą Nr 13/2019 roku z dnia 04.12.2019r zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2020 r o godz. 8.30 I termin / w przypadku braku frekwencji/ o godz. 9.00 II termin- ostateczny.

Zebranie odbędzie się w siedzibie / stołówka/ Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 78.

Porządek / skrócony / obrad: 

 • Otwarcie obrad
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
 • Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wniosków
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia
 • Sprawozdanie za 2019 rok Zarząd ,Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyp.
 • Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
 • Przyjęcie planu pracy Zarządu, budżetu Koła i planu zawodów wędkarskich na 2020 rok
 • Wolne wnioski
 • Sprawozdanie Komisji Wniosków
 • Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami
 • Podjęcie Uchwał
 • Zakończenie Zebrania

Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy członków Koła o punktualne niezawodne przybycie

za Zarząd Koła PZW Nr 36
Prezes
Kazimierz Ziemba

© 2018 JoomShaper, All Right Reserved