ZAWIADOMIENIE

na podstawie & 54 ust.4 oraz & 57 ust.3 Statutu PZW oraz Uchwałą Nr 2/2021
z dnia 29.09.2021 r. Zarządu Koła Miejsko-Gminnego Nr 36 w Nowogardzie
zwołuje na dzień 07 listopada 2021 roku
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW Nr 36

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 3  / stołówka/ przy ul. Bohaterów Warszawy 78
w Nowogardzie.

Rozpoczęcie zebrania godzina  8.30 I termin
                                         godzina 9.00 II termin bez względu na frekwencję

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
 3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej , Uchwał i Wniosków
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Koła
 6. Sprawozdanie z działalności:
  1. Zarządu Koła
  2. Komisji Rewizyjnej
  3. Sądu Koleżeńskiego
  4. Rzecznika Dyscyplinarnego Koła
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
 9. Wybory
  1. Prezesa Zarządu Koła
  2. Członków Zarządu Koła
  3. Komisji Rewizyjnej Koła
  4. Sądu Koleżeńskiego Koła
  5. Delegatów i  zastępców na Zjazd Okręgowy
 10. Przyjęcie planu pracy Zarządu na rok 2021/2022
 11. Przyjęcie budżetu Koła na rok 2022
 12. Sprawy organizacyjne
 13. Dyskusja i wolne wnioski
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 15. Podjęcie Uchwał i przyjęcie wniosków
 16. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

Z uwagi na ważność omawianych spraw zwracamy się do członków Koła o terminowe i niezawodne przybycie.

za Zarząd Koła
Kazimierz Ziemba
Prezes

© 2018 JoomShaper, All Right Reserved